Sân cỏ nhân tạo

Sân cỏ nhân tạo


Sân Futsal 35 mm

Màu sắc
Xanh đậm
Chiều cao của cỏ
35 mm
Tổng độ dày
37 mm
Stitch (Mật độ)
24cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,215 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,309 g/ m2
Chất làm đầy
Silica 15 mm + SEBS Chip 5 mm

Sân bóng đá 60 mm / 65 mm

Màu sắc
Xanh nhạt + Màu olive
Chiều cao của cỏ
60 mm / 65 mm
Tổng độ dày
62 mm / 67 mm
Stitch (Mật độ)
18cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,708 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,868 g/ m2
Chất làm đầy
Silica 40 mm + SEBS Chip 10 mm

Sân đa dụng 20 mm / 30 mm

Màu sắc
Xanh đậm
Chiều cao của cỏ
20 mm / 30 mm
Tổng độ dày
22 mm / 32 mm
Stitch (Mật độ)
24 cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,215 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,309 g/ m2
Chất làm đầy
Silica 15 mm + SEBS Chip 5 mm

Sân tennis 9 mm / 15 mm / 22 mm

Màu sắc
Xanh đậm
Chiều cao của cỏ
9 mm / 15 mm / 22 mm
Tổng độ dày
11 mm / 17 mm / 24 mm
Stitch (Mật độ)
24 cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,320 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,385 g/ m2
Chất làm đầy
Silica 18 mm

Sân cảnh quan 24 mm / 35 mm

Màu sắc
Xanh nhạt + Màu olive
Chiều cao của cỏ
24 mm / 35 mm
Tổng độ dày
26 mm / 37 mm
Stitch (Mật độ)
13 cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,601 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,666 g/ m2
Chất làm đầy
Không có

Sân cảnh quan 12 mm

Màu sắc
Xanh nhạt
Chiều cao của cỏ
12 mm
Tổng độ dày
14 mm
Stitch (Mật độ)
12 cái / 10 cm
Trọng lượng cỏ
1,215 g/ m2
Tổng trọng lượng
2,309 g/ m2
Chất làm đầy
Không có

Hạng mục đã thi công